Loading...
Skip to Content

Maden, Mineral, Çimento

Endüstriler / Maden, Mineral, Çimento

Maden ve Mineral endüstrisi prosesi çözümlerimiz, cevherin çıktığı noktadan, işleme, taşıma, depolama, kimyasallardan su ve buhara kadar tüm ölçü-kontrol, elektrifikasyon, güç/enerji kalitesi, otomasyon ve dijitalizasyon çözümlerini içermektedir.

Maden endüstrisi yeraltı zenginliklerimiz ve artan talep nedeniyle büyümektedir. Endüstriyel devrim, gelişen teknolojiler ile birlikte daha fazla ölçüm ve kontrol ile dijitalleşmeyi arttırarak, enerji maliyetlerini düşürerek, işletme hatalarını azaltıyor.

Altın, Gümüş, Bakır, Bor Madenleri
100%
Bakır madenleri
100%
Çinko, Krom, Demir, Manganez, Nadir Toprak elementleri
100%
Mikronize
100%

Doğru karar verilmesini kolaylaştıran ve bakım maliyetlerini azaltan, ölçü-kontrol, otomasyon yazılımı ve uygulamaları ön plana çıkmaktadır.Tesislerde çalışan güçlü tüketiciler ve dolayısı ile tüketilen yüksek enerji, Maden ve çimento tesislerinde diğer bir önemli konu da enerji verimliliği ve çözümlerini ön plana çıkartıyor. Hammade Kırıcı ve Eleme tesisleri, Öğütme ve Değirmen sistemleri, flotasyon, yoğunlaştırma&ayrıştırma, transfer ve konveyör sistemleri, ara bunkerler ve silolar, yardımcı tesisler Maden endüstrisinde tesislerde ön plana çıkan proseslerdir. Farklı bir çok maden tesisi olmak ile birlikte aşağıdaki önemli maden tesislerinde uçtan uca çözümler, özellikle ölçü ve kontrol sistemleri, endüstriyel elektrik ve enerji sistemlerinde hizmet sunuyoruz.

K PROSES, aşağıdaki maden tesislerinin ve proseslerinin gerektirdiği başta Enstrümantasyon ve Otomasyon olmak üzere her türlü pompa, vana tedariği, elektrifikasyon, E-House çözümleri, dijitalizasyon, bakım çözümlerini dizayn ve mühendislik işleri de dahil olmak üzere tek elden sunabilmektedir.

Çimento

Çimento sanayi inşaat sektörünün temel taşlarından biri olup ağır endüstriyel sanayi sınıfında yer almaktadır.

K Proses olarak, Hammaddenin çıkarıldığı ve tesise girdiği noktadan,

  • Kırıcı ve hammadde taşıma/konveyör hatlarına,
  • Farin-hammadde değirmeni,
  • Kömür değirmeni,
  • Ön ısıtıcı, fırın ve soğutma hatları,
  • Stokhol, bunker ve taşıma hatları,
  • Çimento değirmeni,
  • Silo ve paketleme bölümlerine ek olarak
  • yardımcı tesislerde de,

ölçü-kontrol, elektrifikasyon, güç kalitesi, otomasyon ve dijitalizasyon ürün tedariği sağlamakta, imalat ve devreye alma çözümleri sunmaktayız.

Ayrıca beton santrallerinde ki tüm ölçü ve kontrol sistemleri, otomasyon, IOT ve dijitalizasyon çözümlerini içermektedir. Bugüne kadar farklı maden & çimento proseslerinde edinmiş olduğu tecrübe ve referanslar ile dünyanın farklı coğrafyalarında ve ülkemizde planlanan çeşitli maden & çimento yatırımlarını takip etmekte ve bazılarında da halihazırda görev almaktadır.