Loading...
Skip to Content

Seviye Ölçüm Ekipmanları

Ürünler ve Çözümler / Seviye Ölçüm Ekipmanları

Endüstriyel prosesler alanında, mineral, maden, çimento, kimya, ilaç, gıda, petrokimya ile petrol ve gaz endüstrileri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde operasyonel verimliliği, güvenliği ve mevzuat uyumluluğunu korumak için hassas seviye ölçümü kritik öneme sahiptir. Mevcut seviye ölçüm teknolojileri arasında radar vericiler, doğrulukları, güvenilirlikleri ve çok yönlülükleri nedeniyle proseslerde önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda, 80 GHz radar seviyesi vericilerinin ortaya çıkışı, öncüllerine kıyasla gelişmiş performans ve yetenekler sunan bir paradigma değişikliğine işaret etmiştir.

Radar Seviye Sensörleri Gelişimi:

Radar seviye sensörleri, bir silo veya tank içindeki bir malzemenin seviyesini belirlemek için elektromanyetik dalgaları kullanır. Geleneksel radar vericileri tipik olarak 6 GHz ila 26 GHz arasındaki frekanslarda çalışır. Birçok uygulamada etkili olmasına rağmen bu cihazlar, özellikle yüksek sıcaklık, basınç veya buhar gibi zorlu koşulların olduğu ortamlarda doğruluk açısından sınırlamalarla karşı karşıya kaldı.

80GHz Radar Teknolojisi:

80 GHz radar seviye sensörlerinin ortaya çıkışı, seviye ölçüm teknolojisinde önemli bir atılımı temsil etmektedir. Daha yüksek bir frekansta çalışan bu cihazlar öncekilere göre birçok avantaj sunmaktadır.

Geliştirilmiş Doğruluk ve Çözünürlük: 80 GHz radarın daha kısa dalga boyu, daha yüksek ölçüm doğruluğu ve çözünürlüğü sağlayarak küçük kaplarda veya karmaşık geometriye sahip tanklarda bile hassas seviye tespitine olanak tanır.

Geliştirilmiş Sinyal Odaklama: Yüksek frekanslı radar ışınları daha dar ışın açıları sergileyerek daha iyi sinyal odaklaması sağlar. Bu özellik tank duvarlarından, karıştırıcılardan veya diğer engellerden kaynaklanan paraziti azaltarak daha güvenilir ölçümlere olanak sağlar.

Artırılmış Ölçüm Aralığı:

Daha dar ışın açılarına rağmen 80 GHz radar sensörler, düşük frekanslı muadillerine kıyasla daha büyük ölçüm mesafeleri elde edebilir. Bu genişletilmiş ürün yelpazesi, onları yüksek tanklar, silolar veya büyük çaplı kaplar için uygun hale getirir.

Geliştirilmiş Sinyal-Gürültü Oranı: 80 GHz frekansın kullanılması, sinyal zayıflamasını ve paraziti en aza indirerek daha yüksek bir sinyal-gürültü oranı sağlar.

Sonuç olarak bu vericiler zorlu proses koşullarında bile tutarlı ve doğru ölçümler sağlar.

Kılavuzlu Dalga Radar teknolojisi, endüstriyel uygulamalarda seviye ölçümü için sağlam ve çok yönlü bir çözüm sunar. Yüksek doğruluğu, güvenilirliği ve uyarlanabilirliği ile GWR, çeşitli proses koşullarında sıvı, katı ve çamur seviyelerinin hassas bir şekilde izlenmesine olanak sağlar. Endüstriler verimliliğe, güvenliğe ve mevzuat uyumluluğuna öncelik vermeye devam ettikçe, kılavuzlu dalga radar teknolojisinin benimsenmesinin artması, bunun da seviye ölçümü uygulamalarında yenilikçiliği ve optimizasyonu destekleyecektir.

Yüksek Doğruluk:

Kılavuzlu dalga radar teknolojisi, genellikle milimetre düzeyinde çözünürlük dahilinde yüksek doğruluk sunar. Bu doğruluk, zorlu proses koşullarında bile tutarlı kalır ve GWR yi çok çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir.

Güvenilirlik:

GWR, minimum bakım gereksinimleri ve zorlu endüstriyel ortamlardaki sağlam performansıyla güvenilirliğiyle tanınır. Kılavuzlu dalga probu tasarımı, zaman içinde istikrarlı ve tekrarlanabilir ölçümler sağlar.

Çok yönlülük:

GWR, kimya, petrol ve gaz, su ve atık su arıtma, gıda ve ilaç, enerji üretimi, kazan uygulamaları gibi yüksek sıcaklık ve basınç altında uygulamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda kullanılabilir.

Geniş Ölçüm Aralığı:

Kılavuzlu dalga radar vericileri, küçük tanklardan büyük depolama silolarına kadar çeşitli kaplardaki seviyeleri ölçebilir ve farklı proses gereksinimlerine göre çok yönlü çözümler sunar.

Uyarlanabilirlik:

GWR teknolojisi, malzeme dielektrik sabiti, yoğunluğu ve iletkenliğindeki değişikliklere uyum sağlayarak çok çeşitli sıvı, katı ve çamur gibi malzemelerin doğru ölçümlerine olanak tanır.

Kapasitif seviye sensörleri, genellikle metal gibi iletken malzemelerden yapılmış veya iletken malzemeyle kaplanmış iki elektrot ve bunların arasında bir dielektrik malzemeden (yalıtkan) oluşur. Elektrotlar ölçülecek malzemeye daldırıldığında malzemenin dielektrik sabiti elektrotlar arasındaki kapasitansı etkiler.

Malzemenin dielektrik sabiti elektrotların ne kadar yük depolayabileceğini belirler. Malzemenin seviyesi değiştikçe, elektrotlar arasındaki malzeme miktarı (özel dielektrik sabiti ile birlikte) değişir ve bu da kapasitansta değişikliklere yol açar.

Bir algılama devresi, elektrotlar arasındaki kapasitansı ölçer ve bunu karşılık gelen bir çıkış sinyaline, genellikle malzemenin seviyesiyle orantılı bir voltaj veya akım sinyaline dönüştürür.

Basit Tasarım:

Kapasitif seviye sensörleri, birkaç bileşenden oluşan nispeten basit bir tasarıma sahiptir, bu da onların kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır.

Yüksek Doğruluk:

Kapasitif sensörler, özellikle ölçülen malzemenin dielektrik sabitinin nispeten sabit kaldığı uygulamalarda doğru seviye ölçümleri sağlayabilir.

Çok yönlülük:

Kapasitif seviye sensörleri hem sınır seviye tespitinde (malzemenin belirli bir seviyeye ulaştığında tespit edilmesi) hem de sürekli seviye ölçüm uygulamalarında kullanılabilir.

Ultrasonik seviye sensörleri, bir silo veya tank içindeki sıvı veya katı maddelerin seviyesini ölçmek için kullanılan temassız cihazlardır. Yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrason) yayarak ve ses dalgalarının malzeme yüzeyine ve geri dönmesi için geçen süreyi ölçerek çalışırlar. Ultrasonik seviye vericileri, müdahaleci olmayan çalışma, çok yönlülük ve doğruluk dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar.

Ultrasonik seviye vericilerinin kurulumu ve yapılandırılması nispeten kolaydır; diğer bazı seviye ölçüm teknolojileriyle karşılaştırıldığında minimum düzeyde kalibrasyon gerektirir.

Displacer seviye sensörleri, endüstriyel uygulamalarda seviye ölçümü amacıyla kullanılan mekanik cihazlardır. Bir sıvıya batırılmış bir yer değiştiriciye uygulanan kaldırma kuvvetinin, sıvının seviyesiyle doğru orantılı olduğu kaldırma kuvveti prensibine göre çalışırlar. Yer değiştirici seviye vericileri, çok çeşitli proses koşullarında doğru ve güvenilir seviye ölçümleri sağlar.

Displacer seviye sensörleri sıvıyı içeren kap veya tankın içindeki bir yay düzeneğine veya bir tork tüpüne asılır. Sıvı seviyesi değiştikçe yer değiştirici buna göre yukarı veya aşağı hareket eder.

Sensör mekanizması, displacerin yer değiştirmesini bir çıkış sinyaline, genellikle sıvı seviyesiyle orantılı bir pnömatik veya elektrik sinyaline dönüştürür. Bu sinyal yerel bir göstergede görüntülenebilir, bir kontrol sistemine iletilebilir veya proses kontrolü amacıyla kullanılabilir.

Şamandıra:

Tipik bir manyetik seviye göstergesi, sıvıyı içeren kaba bağlı bir şamandıra haznesinden oluşur. Şamandıra haznesi genellikle tankın dışına monte edilir.

Şamandıra haznesinin içerisinde sıvı seviyesiyle birlikte yukarı aşağı hareket eden bir şamandıra bulunmaktadır. Şamandıra mıknatıslarla donatılmıştır.

Gösterge rayları:

Şamandıra haznesinin dışında, manyetik bayraklar veya işaretçiler içeren gösterge rayları bulunur. Bu göstergeler şamandıranın hareketine tepki olarak hareket eder.

Manyetik Bağlantı:

Şamandıradaki mıknatıslar ve manyetik göstergeler manyetik olarak bağlanmıştır. Şamandıra sıvı seviyesiyle birlikte yükselip alçaldıkça, haznenin dışındaki manyetik göstergelerin buna karşılık gelen hareketine neden olur.

Operatörler, kabın içindeki sıvı seviyesini belirlemek için manyetik göstergelerin konumunu görsel olarak gözlemleyebilir.

Refleks tip seviye göstergeleri veya gözetleme camlı seviye göstergeleri olarak da bilinen refleks seviye göstergeleri, kap veya tanklardaki sıvıların seviyesini görsel olarak belirtmek için kullanılan basit ve güvenilir cihazlardır. Gösterge bölmesindeki sıvının varlığının veya yokluğunun görünümde gözle görülür bir değişikliğe neden olduğu ışığın kırılması ilkesine göre çalışırlar. Refleks seviye göstergeleri, proses akışkanı ile doğrudan temasın istenmediği veya pratik olmadığı uygulamalarda özellikle kullanışlıdır.

Döner motorlu bayrak switchler, ambarlar, silolar, hazneler veya diğer kaplardaki dökme katıların varlığını veya yokluğunu tespit etmek için kullanılan bir tür sınır seviye sensörüdür. Dönen bir küreğin malzemenin varlığıyla etkinleştirildiği mekanik dönme prensibiyle çalışır. Döner motorlu bayrak switchler, yüksek ve düşük malzeme seviyelerini tespit etmek, depolama kaplarının aşırı doldurulmasını veya boşaltılmasını önlemek için basit ve güvenilir bir çözüm sağlar.

Güvenilirlik:

Döner motorlu bayrak switchlerin güvenilir çalışma sunar ve toz, nem veya malzeme özellikleri gibi faktörlerden etkilenmez, bu da onları çeşitli endüstriyel ortamlara uygun hale getirir.

Basit Tasarım:

Döner motorlu bayrak switchler mekanik tasarımı basittir, az sayıda hareketli parça içerir, bu da minimum bakım gereksinimi ve uzun hizmet ömrü sağlar.

Çok yönlülük:

Döner motorlu bayrak switchler, tarım, gıda işleme, ilaç, plastik ve madencilik gibi endüstrilerde tozlar, granüller, peletler ve tahıllar dahil olmak üzere çok çeşitli dökme katıların algılanması için kullanılabilir.

Yüksek Sıcaklık ve Basınç Yeteneği:

Bazı döner motorlu bayrak switchler, yüksek sıcaklıklara ve basınçlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve bu da onları zorlu proses koşullarında kullanıma uygun hale getirir.

Arızaya Karşı Güvenli Çalışma:

Döner çarklı anahtarlar, arızaya karşı güvenli çalışma için yapılandırılabilir ve kapların taşmasını veya boşaltılmasını önlemek için güç kaybı veya ekipman arızası durumunda anahtarın etkinleştirilmesini sağlar.

Titreşimli çatal seviye şalteri veya titreşimli çubuk seviye şalteri olarak da bilinen titreşimli seviye şalteri, kaplarda, tanklarda veya haznelerde sıvıların veya dökme katıların varlığını veya yokluğunu tespit etmek için kullanılan bir nokta seviye sensörüdür. Ölçülen malzeme ile temas ettiğinde titreşiminin değiştiği mekanik titreşim prensibine göre çalışır. Titreşimli seviye anahtarları, çeşitli endüstriyel uygulamalarda sınır seviye tespiti için güvenilir ve doğru bir çözüm sunar.

Titreşimli seviye anahtarları, endüstriyel uygulamalarda sınır seviye tespiti için güvenilir, çok yönlü ve uygun maliyetli cihazlardır. Basit tasarımları, hızlı tepki süreleri ve çeşitli malzeme ve proses koşullarına uygunluğuyla titreşimli seviye anahtarları, proses verimliliğini artırmada, güvenliği sağlamada ve farklı endüstrilerde arıza sürelerini en aza indirmede önemli bir rol oynar. Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, titreşimli seviye anahtarları dijital ekranlar, uzaktan izleme özellikleri ve kontrol sistemleriyle entegrasyon gibi ek özellikleri bünyesine katarak modern üretim ve işleme ortamlarındaki kullanım alanlarını daha da genişletebilir.

Kapasitif seviye anahtarları kap, tank veya kaplardaki sıvı veya katı maddelerin seviyesini tespit etmek için kullanılan sensörlerdir. Seviyeyi belirlemek için malzemenin varlığına veya yokluğuna bağlı olarak kapasitanstaki değişikliklerin kullanıldığı kapasitans prensibine göre çalışırlar.

Kapasitif seviye anahtarları endüstriyel uygulamalarda seviye tespiti için güvenilir, çok yönlü ve uygun maliyetli cihazlardır.

Şamandıralı seviye anahtarları, tanklar ve diğer kaplardaki sıvıların sınır seviye tespiti için kullanılan basit ve çok yönlü cihazlardır. Yüzen bir şamandıranın sıvı seviyesiyle birlikte yükselip alçaldığı, sıvının varlığını veya yokluğunu gösteren bir anahtar mekanizmasını etkinleştirdiği kaldırma kuvveti prensibine göre çalışırlar. Şamandıralı seviye anahtarları, güvenilirlikleri, kurulum kolaylıkları ve maliyet etkinlikleri nedeniyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Telefon
+90 544 490 78 04
Adres
NİDAKULE ATAŞEHİR BATI NO:1 /2 ATAŞEHİR İSTANBUL
Çalışma Saatleri
Pazartesi-Cuma: 8:00 - 17:30