Loading...
Skip to Content

Yenilenebilir Enerji

Endüstriler / Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji sistemleri ölçü-kontrol anlamında proses endüstrileri kadar enstrüman zengin bir endüstri olmasa da;

Yenilenebilir enerji sistemlerinin, mevcut sistemlere entegre olmasının anlık, günlük ve mevsimsel olarak yük değişimlerini de beraberinde getiriyor. Bu yüzden yük değişimlerini doğru yönetebilmek lazım, böylece hayatımıza teknolojik, dijital çözümlerin ve esnek çözümlerin daha fazla hayatımıza girmesi demektir. Geleceğin elektrik şebekesinin işletilmesi ancak yapay zekanın da sistemin içine dahil olması ile mümkün olabilecek.

Yenilenebilir enerji ile dünyamızın düşük karbonlu bir geleceğe doğru yönelmesi, endüstride dijital ve optimize çözümlerle olmaktadır.

Ayrıca İşletmelerdeki tüm tüketim noktalarının yenilikçi, günümüzde güvenli, akıllı ve sürdürülebilir halde enerjilenmesi elektrifikasyon sayesinde olmaktadır.

Biyogaz
100%
Biyokitle
100%
Hidroelektrik Santraller
100%
Güneş Enerjisi Santralleri
100%
Jeotermal Enerji Santralleri
100%
Rüzgar Enerji Santralleri
100%
Hidrojen
100%

Ayrıca, birden fazla tüketim ve birden fazla üretim noktanız var ise,(evinizde ya da tesisinizde bir güneş enerjisi panel sisteminiz ve elektrikli aracınız ya da endüstriyel tüketiminiz),

Elektrifikasyonun dijital hale gelmesi size üretimi, tüketimi, şebekeye enerji verme veya depolama gibi kararları alma imkanı sağlıyor. Bu sistemi daha kompleks bir hale getirse de dijitalleşme uygulamaları ile birlikte geleceğin enerjisini yönetmek kolaylaşıyor.

Tüm bu süreç içerisinde, Elektrik enerjisini verimli kullanmak, enerji üreten, ileten ve dağıtımını sağlayan ve tüketen kurum ve kuruluşların en büyük amaçlarından biridir.

Elektrik enerjisinin daha verimli kullanılabilmesi güç kalitesini en iyi seviyeye çıkarmak ile mümkündür. Güç kalitesi parametrelerindeki bozulmalar elektrifikasyon sistemlerini olumsuz etkiler.

Hizmet verdiğimiz aşağıdaki başlıca yenilenebilir enerji tesisleri için özellikle, elektrifikasyon, otomasyon ve enerji güç kalitesi alanlarında ve bazı enerji tesislerine özel paket çözümler ile hizmet vermekteyiz.

  • Biyogaz
  • Biyokütle
  • Hidroelektrik Santraller
  • Güneş Enerjisi Santralleri
  • Jeotermal Enerji Santralleri
  • Rüzgar Enerji Santralleri
  • Hidrojen

K Proses olarak petrol ve gazın çıkarılmasından, petrokimya tesislerinde işlenmesi ve depolanması süreçlerinin tamamında güvenilir ve ihtiyaca yönelik çözümler ile riskleri azaltmak ve endüstriye başta enstrümantasyon (ölçü-kontrol), pompa, vana, elektrifikasyon, güç/enerji kalitesi, otomasyon ve dijitalizasyon sistemleri için ürün tedariği, imalat ve devreye alma çözümleri sunmaktayız.

Özellikle ihtiyaç halinde SIL-Safety gerektiren projelerinizde özel mühendislik çözümlerimiz ile de hizmet vermekteyiz.